• Armature i zaštita od eksplozije

  Armature i zaštita od eksplozije

  Ventili, kuglični ventili, zaporni ventili, zaustavljači plamena, cevne spojnice, reparaturne spojnice, vijčane stege

 • Brisači i sistemi za zaštitu mašina

  Brisači i sistemi za zaštitu mašina

  Brisači za teleskope, brisači za mašine i brisači za vođice koriste se u industriji

 • Izmenjivači toplote i vazdušni hladnjaci

  Izmenjivači toplote i vazdušni hladnjaci

  Pločasti izmenjivači, cevni izmenjivači, rastavljivi izmenjivači, vazdušni hladnjaci.

 • Linearna tehnika i energetski lanci

  Linearna tehnika i energetski lanci

  Klizni ležajevi, linearne vođice, kuglični ležajevi, energetski lanci, fleksibilni kablovi...

 • Merna tehnika i nadzorna stakla

  Merna tehnika i nadzorna stakla

  Merna oprema (termometri, manometri, merači protoka, pokazivači nivoa, davači pritiska, senzori temperature, senzori pritiska, senzori vlažnosti), ventili, sigurnosni ventili, nadzorna stakla, kamere za nadzor.

 • Mlaznice/dizne

  Mlaznice/dizne

  Rotacione mlaznice, mlaznice punog mlaza, kombinovane mlaznice, vazdušne mlaznice...

 • Opruge

  Opruge

  Potisne opruge, vučne opruge, sistemska opruge, torzione opruge, tanjiraste opruge, konusne opruge i specijalni oblici.

 • Pneumatika

  Pneumatika

  Pneumatski cilindri, spojnice, brze spojke, pripremne grupe, manometri, pneumatska creva i ostala oprema za pneumatiku

 • Pumpe i dozirni sistemi

  Pumpe i dozirni sistemi

  Dozirne pumpe, centrifugalne pumpe, pumpe za hemikalije, pumpe visokog pritiska, pumpe za pretakanje, peristaltičke pumpe, procesne pumpe...

 • Tehnika podmazivanja

  Tehnika podmazivanja

  Sistemi za centralno podmazivanje, oprema za podmazivanje, maziva, dozirna tehnika podmazivanja.

 • Topovi za suzbijanje prasine

  Topovi za suzbijanje prasine

  Topovi za suzbijanje prašine konstruisani su za efikasno suzbijanje i kontrolu prašine pri rušenju, u železarama, u kamenolomima, na stovarištima i kopovima uglja.

 • Uređaji za pretovar

  Uređaji za pretovar

  Teleskopski sistemi za pretovar krupno zrnastih, sitno zrnastih i praškastih materijala

 • Zaptivači

  Zaptivači

  Zaptivači za hidrauliku i pneumatiku, radijalni zaptivači, O-ringovi, elementi za vođenje, statički zaptivači, pletenice...