Certa - najčistija procesna pumpa

MasoSine - Certa™ the cleanest pump you will ever need!

Proizvođač procesnih pumpi Watson Marlow divizija MasoSine, lansirao je novi model - Certa!

Predstavljamo Vam najčistiju zapreminsku pumpu na tržištu. Zadovoljava sve higijenske standarde koji se mogu zahtevati u prehrambenoj ili farmaceutskoj industriji. Istovremeno, unapređena je tehnologija sinusnih pumpi, odlične usisne performanse, transport viskoznih fluida i mekanih čestica bez oštećenja, redukovan je broj elemenata što pojednostavljuje održavanje.

Pogledajte detaljnu prezentaciju klikom na link

Pumpa Certa

Proizvođač procesnih pumpi Watson Marlow divizija MasoSine, lansirao je novi model pumpe - Certa! Certa je najčistija zapreminska pumpa na tržištu!