Kablovi za prenos podataka

Za sve pokretne aplikacije koje zahtevaju prenos podataka, upoznajte igus® kablove za prenos podataka!

Komunikacija između mašina na svim nivoima je veoma važna za “pametne” fabrike. Da bi se osiguralo da sve stanice mogu pravilno da dele podatke,  igus® kablovi za prenos podataka omogućavaju nesmetano funkcionisanje opreme u fabrikama.

Kako bi zadovoljio potrebe za kablovima za prenos podataka u pokretnim aplikacijama, igus® sada nudi više od 30 tipova tako konstruisanih kablova da odgovaraju širokom rasponu dinamičkih industrijskih aplikacija i mehaničkih zahteva.

igus® kablovi su visoko fleksibilni, mogu biti položeni u zaštitne pokretne lance čime bi se povećala bezbednost i sigurnost u radu, kao i smanjili troškovi održavanja. Svaki igus® kabal je posebno testiran u specijalnoj laboratoriji dizajniranoj za ove potrebe. 

Za više informacija budite slobodni da nas kontaktirate putem brojeva telefona 011 63 098 17 ili e-mail adrese milos.peskarevic@hennlich.rs.