LECHLER mlaznice za cementare

Predstavljamo Vam Lechler mlaznice za primenu u cementarama pomoću kojih postižete brojne pogodnosti.

 

 

Širok asortiman Lechler mlaznica nudi savršeno rešenje za sve aplikacije naših kupaca:

• smanjenje troškova proizvodnje

• povećanje efikasnosti proizvodnog procesa

• smanjenje emisije prekomernih štetnih gasova 

 

Gasni rashladni toranj

Precizno hlađenje vrelih gasova stvara stabilne uslove pri izlazu I time obezbeđuje siguran i efikasan rad opreme za proizvodnju

 

Vertikalna dimna cev (pre ciklona)

Pred hlađenje izduvnih gasova vrši se u cilju zaštite opreme i u cilju smanjenja količine izduvnih gasova

 

Ciklonski predgrejač

Ubrizgavanjem vode obezbeđuje se rashlađivanje pre ulaska u vertikalne cevovode, čime se postiže povoljan uticaj na izražene temperaturne maksimume.

 

Calciner

Smanjenje oksida azota od strane SNCR. Efikasan sistem kojim postižete usklađenost sa propisanim limitima emisije štetnih gasova.

 

Baj- pas hlora

Hlađenje dimnih gasova obezbeđuje bezbedan i efeikasan radni proces na opremi.

 

Hladnjak šljake

Rashladni gas direktno u hladnjaku ili iza hladnjaka klinkera štiti i povećava funkcionalnost opreme.

 

Duga rotaciona peć

Kontolisano i višestepeno ubrizgavanje omogućava preciznu SNCR denitrifikaciju. Pogodno za uređaje sa optimalnim temperaturnim prozorom unutar rotirajuće peći.

 

Mlin - lopta

Ubrizgavanje vode smanjuje temperaturu mlina. 

 

Mlin - valjak

Ubrizgavanjem vode postiže se stabilizacija brušenja i postiže optimizacija procesa mlevenja.

 

Za više informacija možete preuzeti  Katalog mlaznica za sementare

 

ili kontaktirati menadžera prodaje Aleksandra Pešterca
             • na telefonskom broju 064 859 39 81
             • ili putem e-mail: aleksandar.pestarac@hennlich.rs