Pneumatika

Pneumatika nemačke firme Mader - kvalitet u čak 50.000 proizvoda!

U svojoj ponudi HENNLICH poseduje proizvode za pneumatiku nemačke firme Mader.

Pneumatski cilindri se mogu podeliti prema sledećim tipovima: sa kratkim hodom, kompaktni cilindri, prema ISO standardu, okrugli cilindri, jednostepeni i dvostepeni, cilindri bez klipnjače. Moguće je naručiti i specijalne cilindre prema zahtevu kupca. Pojedini cilindri drugih proizvođača, izrađeni po ISO standardu mogu se zameniti po sistemu 1:1.

Ventili su elementi koji preuzimaju upravljanje npr. cilindrima. U zavisnosti od namene postoje ventili za zatvaranje, nepovratni ventil, prigušeni ventil, sigurnosni ventil, ventil za preusmeravanje.

 

Pripremne grupe komprinovanog vazduha osiguravanju osnovni princip: dobar vazduh sa dobrom količinom u pravom trenutku, na pravom mestu. 

U zavisnosti od aplikacije postoje različite mogućnosti povezivanja: spojnice, brze spojnice, utikači, spojnice sa navojem, spojnice za cevi, fleksibilna creva ili cevi...

Infinity - cevni sistem je sofisticirani sistem koji se veoma jednostavno montira i instalira, a pri tom Vam nije potreban specijani alat. 

Za više infomacija Vaša osoba za kontakt je Miloš Peskarević - kontakt telefon 011 63 098 17 i e-mail adresa : miloš.pesakrevic@hennlich.rs

Pneumatski cilindri Mader