Primena igus® pametnih Sistema energetskih lanaca

Ukoliko se opredelite za igus® pametne sisteme energetskih lanaca ostvarujete:

• smanjenje troškova

• duži vek upotrebe

• veću bezbednost mašine

• manje vreme zastoja

• veću pouzdanost planiranja

 

Porodica igus® primenjuje različite senzore i module za praćenje habanja tokom rada koji daju signal kada je potrebno izvršiti popravku ili zamenu. Povezivanjem koje omogućava  igus® komunikacijski modul, vrši se direktna integracija sa infrastrukturnim softverom vaše firme. Takođe je moguće kontinuirano praćenje ili automatska najava potrebe radova na održavanju. Opcija povezivanja sa igus® data centrom otvara dodatne prednosti: individualno izračunavanje perioda upotrebe i optimizaciju poslovnih procesa. Ovo uključuje, na primer, jednostvno naručivanje rezervnih delova. Zahvaljujući tehnologiji pametne plastike, troškovi održavanja su u opadanju. Povećana sigurnost je još jedan od benefita.

 

 

Pogledajte prednosti igus®_pametni_sistemi_energetskih_lanaca   dostupnih za Vašu industriju.

 

 

Za više informacija možete nas kontaktirati na 011 63 098 17 ili putem mail adrese office@hennlich.rs