Sistemi centralnog podmazivanja

Napravite višestruke uštede pravilnim podmazivanjem!

Primena:

- industrijsko podmazivanje

- podmazivanje radnih mašina

- kod autobusa i kamiona

- kod mašina za poljoprivredu

Lincoln sistemi centralnog podmazivanja sastoje se od komponenti kojima se omogućava visoka fleksibilnost i samim tim prilagodljivost najrazličitijim potrebama za podmazivanjem.

Progresivni sistemi centralnog podmazivanja ili višelinijski sistemi namenjeni su za aplikacije kod kojih je potrebno vršiti podmazivanja na više mesta jednakom količinom maziva.

Ovaj sistem omogućava da se broj podmaznih mesta prilagodi svakoj konkretnoj aplikaciji, kao i mogućnost  odabira potrebne zapremine rezervoara:

 

Za zahtevne aplikacije dostupna su burad zapremine do 180l

Crtež sistema podmazivanja sa buretom zapemine 18, 50, 180l

Za više informacija Vaša kontakt osoba je Petar Kostić - telefon: 064 859 39 80, email adresa:petar.kostic@hennlich.rs