Triflex® R - 3D-E-lanac® specijalno za robote

Triflex® R je treća generacija igus® lanca sa tri ose. Specijalno za zahtevne aplikacije za robote sa 6 osa u teškim uslovima rada.

Važne karakteristike konstrukcije su: opcija da se delimično ukruti Triflex® R, ca. +/- 10° torzije po članku, visoka zetezna čvrstoća zbog kugličnog zgloba. Dostupna je serija Triflex® R sa više od 100 komponenata, tako da ispunjava uslove za velike robote za varenje kao i kod robota za paletiranje.

Postoje tri verzije: zatvorena (TRC), za brzo punjenje kablovima i crevima (TRE), lagana varijanta (TRL).

 

SERIJA TRC- Potpuno zatvorena energetska cev

SERIJA TRE- Energetska cev "Easy verzija"

 

SERIJA TRL - Lagana "Easy" konstrukcija

Primenu Triflex® sistema možete videti na ovom video snimku.

Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati na 011 63 098 17 ili putem mail adrese office@hennlich.rs