Upoznajte LECHLER mlaznice

Učinite procese efikasnijim!

U tu svrhu predstavljamo Vam LECHLER mlaznice

HENNLICH prodajni asortiman sadrži program ekonomičnih LECHLER mlaznica za svaku primenu. Automatski procesi čišćenja zahtevaju ne samo ispravnu tehnologiju mlaznice, već i optimalnu interakciju više faktora. 

Potrebno je da odaberete pravu mlaznicu za Vašu aplikaciju:

    

     

Mlaznice punog mlaza

Karakteriše ih ravnomerna distribucija tečnosti i pritiska. Geometrija protoka mlaznica stvara kompaktni, kontrolisani mlaz, sa alternativnim opcijama distribucije tečnosti u mlaznicu.

Vazdušni češalj

Višekanalne LECHLER mlaznice za komprinovani vazduh imaju znatno smanjen nivo buke sa visokom snagom i malom potrošnjom vazduha. Funkcija višekanalnog komprinovanog vazduha zasniva se na podeli ulaznog vazduha u parcijalne vazdušne mlaznice.

Mlaznice oblika šuplje kupe

Gde god se radi o finom, ekstremno ujedinačenom mlazu (na primer u hlađenju gasova) aksijalne šuplje kupe nude visoku efikasnost. 

Mlaznice oblika puna kupa

LECHLER mlaznice oblika pune kupe odlikuje izuzetno ravnomerna raspodela tečnosti na celoj površini kruga.

Mlaznice za čišćenje rezervoara

Zahvaljujući sofisticiranoj tehnologiji, mlaznice za čišćenje rezervoara LECHLER obezbeđuju visoke performanse čišćenja čak i u opsegu niskog pritiska čime se postiže značajna ušteda električne energije.


Budite slobodni da nas kontaktirate putem mail adrese  aleksandar.pesterac@hennlich.rs ili putem telefona 011 63 09 817 kako bismo Vam pomogli u odabiru adekvatne mlaznice za Vašu aplikaciju.