Vijčane stege

Segment-Klammerschrauben

Ispitane od strane TÜV-a za posude pod pritiskom
Radne temp.do

550 °C
različiti materijali prema dimenzionom listu 111

Wulst-Klammerschrauben

Vijčane stege prema DIN 28152
Izvedba: kovane, bez pukotina i bora i peskirane