Kombinovane mlaznice

Kod kombinovanih mlaznica / dizni za raspršivanje, dovod vazduha ili gasa služi za dodatno cepanje (usitnjavanje) protoka tečnosti u fine (sitne) kapi. Ovaj proces  mešanja može da se odvija u ili van tela mlaznice / dizne.

Unutrašnje mešanje se primenjuje ako je potrebno raspršiti vodu ili niskoviskozni medijum, odnosno fluid bez prljavštine.
Spoljašnje mešanje posebno je prikladno za raspršivanje viskoznih fluida ili fluida koji su skloni prljanju. Pri tome se konstrukcijski uslovljeno radi sa nižim pritiscima.


Kod kombinovanih mlaznica / dizni za raspršivanje na raspolaganju su različite varijante, u zavisnosti od vrste (načina) dovoda tečnosti

  • Samousisni (princip usisavanja)
  • Dotok sa višeg nivoa tečnosti (princip dotoka / tečenja)
  • Dotok tečnosti pod pritiskom (princip pritiska)
  • Mešanje fluida u ili van dizne
  • Oblici raspršivanja - puni konusni i ravni mlaz
Baureihe 136

Fino (sitno) raspršivanje pomoću vazduha ili gasa. Interno i eksterno mešanje fluida. Mogući principi pritiska, usisavanja i dotoka

Primena: vlaženje vazduha, hlađenje, raspršivanje viskoznih medijuma, vlaženje staza (traka), vlaženje robe...
Baureihe 166 pn mit Magnetventil

Mlaznica za dva medijuma serije 136 sa električno upravljanim magnetnim ventilom

Primena: isto kao serija 136
Baureihe 140

Izuzetno fino raspršivanje u obliku pune kupe. Usisni princip. Unutrašnje mešanje medijuma. Integrisani regulator.

Primena: podmazivanje i hlađenje, vlaženje vazduha.
Baureihe 150

Mlaznica za dva medijum sa tangencijalnim dotokom (strujanjem)

Primena: hemijska procesna tehnika, hlađenje, raspršivanje viskoznih medijuma
Baureihe 170

Mlaznica za dva medijuma sa tangencijalnim dotokom (strujanjem)

Primena: hlađenje gasa, odsumporavanje dimnih gasova, tretman izduvnih gasova, otprašivanje
Baureihe 176

Pneumatska mlaznica za raspršivanje.

Spoljašnje (eksterno) mešanje