Mlaznice niskog pritiska sa navojem

Mlaznice sa ravnim mlazom ovog tipa imaju sledeće prednosti: 

  • stabilan ugao raspršivanja (mlaza)
  • ravnomerna, parabolična raspodela tečnosti
  • izuzetno ravnomerna ukupna raspodela tečnosti
Baureihe 610

kompaktan dizajn, pogodna za zatvorene prostore

Primena: sistem za čišćenje, cevi za hlađenje, cevi za prskanje
Baureihe 612

kompaktan dizajn, pogodne za zatvorene prostore

Primena: sistemi za čišćenje, cevi za hlađenje, cevi za prskanje
Baureihe 616, 617

Neosetljiva na začepljenja
Jak mlaz

Primena: sistemi za čišćenje, kišne zavese, pranje šljumka, cevi za prskanje, prskanje penje, hlađenje voznog prarka, hlađenje valjka
Baureihe 632

Standardna serija sa stožastim, samozaptivajućim navojem

Primena: čišćenje prskanjem, površinska obrada, čišćenje sita, čišćenje traka, postupak podmazivanja, postupak premazivanja