Mlaznice niskog pritiska sa navojem

Mlaznice sa ravnim mlazom ovog tipa imaju sledeće prednosti: 

  • stabilan ugao raspršivanja (mlaza)
  • ravnomerna, parabolična raspodela tečnosti
  • izuzetno ravnomerna ukupna raspodela tečnosti