VarioSpray mlaznice

VarioSpray mlaznice omogućavaju varijabilnu atomizaciju vrlo malih količina tečnosti!

 

Lechler nudi dve mogućnosti sa hidrauličkim sistemom mlaznica sa impulsnim modulima VarioSpray II i VarioSpray HP koje su visoko prilagodnljive i pouzdane.

Uobičajeni pneumatski sistemi za prskanje koji rade sa komprinovanim vazduhom (tzv. sistemi sa dvostrukim fluidima) takođe mogu proizvesti vrlo male protoke, ali imaju složene zahteve za kontrolu i ugradnju. Takođe se mora uzeti u obzir moguće stvaranje aerosoli i tekući gubici zbog povratnog efekta (tzv. "rebound").

Sistemi ventila sa mlaznicama VarioSpray koriste fleksibilno vreme trajanja raspršivanja za postizanje minimalnih protoka - bez potrebe za skupim i složenim sistemima dvostrukog fluida.

Fleksibilnost zahvaljujući modularnom dizajnu

  • Moguće je prilagođavanje pojedinačnim zahtevima
  • Optimalno upravljanje ventilom savršeno usklađenim elektroničnim komponentama
  • Na raspolaganju su različiti unapred definisani upravljački koncepti
  • Individualno savetovanje na temelju potreba

Uštede u troškovima i resursima, jer nije potreban vazduh za atomizaciju

  • Smanjeni troškovi čišćenja postrojenja
  • Niži operativni troškovi za sisteme ekstrakcije
  • Minimalni gubici tečnosti zbog ciljanog usmeravanja atomizirane tečnosti na proizvod

Precizna minimalna količina atomizacije zahvaljujući pulsirajućim moduliranim ventilima

  • Fleksibilni, neposredni odgovor na promenjene parametre okoline (npr. brzina remena)
  • Jedinstveni mlaz i kvalitet raspršivanja