Dozirni sistemi

Dozirna rešenja i praktična primena

Systemlösungen und Anwenderbeispiele

 

Dozirne pumpe i sistemi stvaraju dodatnu vrednost finalnom proizvodu, a pri tom pružaju sigurnost i funkcionalnost u proizvodnom procesu. HENNLICH zajedno sa proizvođačem sera ProDos, našem tržištu nudi pouzdana i kvalitetna rešenja u mnogim procesima širom sveta. Izdvajamo sledeće primere iz prakse iz kojih se može sagledati direktna primena naših proizvoda u određenim proizvodnim fazama.

 

TRETMAN VODE ZA PIĆE

Svesni smo činjenice da izvori vode u svetu postaju veoma bitan prirodan resurs. Iz tog razloga smatramo da je proces pripreme pijaće vode u vodosnabdevanju važniji nego ikada do sada. 

sera je razvila tehnologiju i proizvode koji u fabrikama vode (vodovodima) garantujući besprekoran kvalitet vode za piće!

 1. CDG jedinica za pripremu i doziranje hlordioksida za eliminisanje algi i ostalih mikroorganizama
 2. AQUASENSO® za pH analizu
 3. CVD Standardna kompaktna jedinica za montažu na zid za doziranje flokulanata npr. gvožđe lll hlorid
 4. DAV Vertikalna dozirna jedinica za doziranje hlorovodonične kiseline (kondicioniranje jonskih izmenjivača).
 5. CTD Standardna kompaktna jedinica za doziranje iz posude za kondicioniranje vode, otklanjanje zaostale tvrdoće i kiseonika
 6. Polyline® Jedinica za pripremu polimera za pročišćavanje mulja sa flokulantima
 7. Klipno-membranska pumpa za napajanje komora filter prese pod visokim pritiskom i tretman filterskih platnenih uložaka sa 3-5% hlorovodonične kiseline.

PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

Kako u industriji, tako i kod komunalnog pročišćavanja otpadnih voda potrebno je koristiti moderne i kvalitetne dozirne sisteme, a to je upravo ono što sera nudi!


 1. DAV Vertikalna dozirna jedinica u zidnom ormaru za eliminaciju vodonik sulfida sa gvožđe lll hloridom
 2. AQUASENSO® za pH i redox analizu
 3. DAV Vertikalna dozirna jedinica za denitrifikaciju doziranjem metanola (opciono)
 4. CVD Standardna kompaktna jedinica za montažu na zid za eliminaciju fosfora (izborno) doziranjem Fe soli i Al soli.
 5. CTD Standardna kompaktna jedinica za doziranje iz posude za dodatnu dezinfekciju hlorom
 6. Polyline® Jedinica za pripremu polimera za pročišćavanje mulja sa flokulantima
 7. Specijalna DAV Vertikalna dozirna jedinica za doziranje sredstava protiv stvaranja pene.
 8. Klipno-membranska pumpa za napajanje komora filter prese pod visokim pritiskom i tretman filterskih platnenih uložaka sa 3-5% hlorovodonične kiseline.

PROIZVODNJA PIĆA i PIVA

U pivskoj, kao i u industriji pića generalno, higijena igra veoma važnu ulogu. U procesu proizvodnje piva sva oprema i cevovodi moraju biti očišćeni i sterilizovani. Zato se u pivarama dozirna tehnologija koristi u CIP (Cleaning in Place) sistemima, kao i za pripremu potrebne vode za proces proizvodnje piva. 

Za optimizaciju procesa proizvodnje nudimo Vam odgovarajuće sisteme za doziranje.


 1. CDG jedinica za pripremu i doziranje hlordioksida za dezinfekciju vode od algi i ostalih mikroorganizama
 2. CVD1 za doziranje rastvora sode (lužine), kiseline i dezinfekcionih sredstava
 3. CVD2 za doziranje kalcijum hlorida i kalcijum sulfata za povećanje tvrdoće piva
 4. CVD2 za doziranje pektina ili glukanaze za poboljšavanje filtracije piva
 5. CDG jedinica za pripremu i doziranje hlordioksida za dezinfekciju vode za čišćenje ambalaže
 6. Specijalni dozirni sistem za doziranje kvasca

PREHRAMBENA INDUSTRIJA - MLEKARE

sera iz svoje ponude za potrebe prehrambene industrije nudi dozirne stanice koje garantiraju izrazitu higijenu koja je neophodna, kao i odličan kvalitet u samoj proizvodnji.

 

 1. CDG jedinica za pripremu i doziranje hlordioksida za dezinfekciju vode od algi i ostalih mikroorganizama
 2. CVD1 za doziranje rastvora sode, kiseline i dezinfekcionih sredstava
 3. sera Membranske dozirne pumpe za doziranje sirila i sirne kulture
 4. CTD za revitalizaciju sonog rastvora
 5. AQUASENSO® za merenje pH-vrednosti i provodljivosti

 

POSTROJENJA NA BIOGAS (BIOMASU)

Fabrike na BIOGAS su moderna postrojenja za proizvodnju alternativnih izora energije. U postrojenjima na biogas proizvodni proces se odvija fermentacijom biomase. Zavisno od vrste i sastava materijala koji gori za vreme procesa fermentacije nastaje štetni sumporovodik (hidrogen sulfid). Sa sera dozirnim jedinicama smanjuje se udeo sumporovodika doziranjem gvožđe(III)hlorida.

 1. DAV2 za odsumporavanje biogasa sa gvožđe(III)hloridom, npr Kronos Kronofloc
 2. CVD2 za povećanje kiselosti fermentacije sa sumpornom kiselinom
 3. CVD2 za hemijsko čišćenje natrijum hidroksidom i sumpornom kiselinom

 

ENERGANE

U elektranama je veoma bitan kvalitet rashladne ili napojne vode za neometani rad turbinskog ili kotlovskog postrojenja. sera dozirnia tehnologija pomaže u postrojenjima za HPV da se dobije perfektno kondicionirana voda. U toku prerade procesne vode doziraju se razne hemikalije. Tako npr. sredstvo za vezivanje kiseonika kao korozivna zaštita, trinatrijum fosfat za regulaciju pH vrednosti i natrijum hipohlorit za dezinfekciju. Za čišćenje i pripremu kotlovske vode dozirna tehnika takođe ima presudnu ulogu.

 1. AQUASENSO® za pH i redox analizu
 2. Polyline® Jedinica za pripremu polimera
 3. CTD za omekšavanje vode
 4. CDG jedinica za pripremu i doziranje hlordioksida za dezinfekciju vode (alternativno rešenje)
 5. CVD dozirna jedinica za doziranje inhibitora, kiselina i biocida
 6. DAV Vertikalna dozirna jedinica (pumpe visokog pritiska) za doziranje trinatrijum fosfat za omekšavanje i alkalizaciju, kao i za doziranje tečnog amonijaka ili natrijum hidroksida za održavanje pH vrednosti
 7. CTD za doziranje amonijaka
 8. DAV Vertikalna dozirna jedinica (pumpe visokog pritiska) za doziranje krečnog mleka ili sirćetne kiseline.

HEMIJSKA, PETROHEMIJSKA i NAFTNA INDUSTRIJA

Još od 1945. sera dozirna tehnologija sa visokokvalitetnim dozirnim pumpama i sistemima pouzdano služi u najzahtevnijim industrijskim procesima. 

U polju hemijske i naftne industrije HENNLICH nudi:

 • Pouzdano i precizno doziranje pri teškim radnim i ambijentalnim uslovima
 • Sertifikovane procedure i proizvode, u skladu sa ATEX, API 674, API675, EAC standardima
 • sera Procesne dozirne pumpe nude širok spektar performansi sa kapacitetima od 6.5 l/h pa do 1,650l/h pri pritiscima do 300 bar
 • Specifične dozirne sisteme po želji kupca