Dozirni sistemi

Jedinice za pripremu polimera - PolyLine®

Polymeransetzstation Polyline®

NOVO!

Jedinice za pripremu polimera PolyLine® - predstavljaju standardizovane i fleksibilne, a pri tom ekonomične i efikasne sisteme za pripremu polimera (flokulanata). Pripremljeni polimeri se koriste za filtriranje otpadnih čestica iz vode za piće i otpadnih voda. Takođe, polimeri su važne komponente kod procesa isušivanja otpada.

OSOBINE

 • Dostupne su tri varijante - PolyLine® Flow, PolyLine® Swing i PolyLine® Double
 • Kapacitet standardnih jedinica 500 do 8000l/h u 5 različitih veličina
 • Može se koristiti za tečne i za praškaste polimere
 • Potpuno automatski proces pripreme organskih flokulanata
 • Električni mikseri
 • Integrisana PLC jedinica sa ekranom na dodir i vizualizacijom procesa
 • Nova konstrukcija rezervoara osigurava optimalan protok polimera

PREDNOSTI

 • Kvalitetan rezervoar od PP-a
 • Homogeno mešanje polimera sa vodom
 • Precizno doziranje vode za optimalnu pripremu smeše tj. rastvora
 • Profibus-DP, Modbus, Ethernet – fleksibilna upravljačka jedinica
 • Bezkontaktni ultrazvučni senzor za kontinuiranu kontrolu nivoa
 • Širok izbor dodatne opreme
 • Podesiva koncentracija polimera


Polyline® Flow

Koncentracija polimera 0,05..1% - Viskozitet 500 mPas

TipPolyLine® 500PolyLine® 1000PolyLine® 2000PolyLine® 4000PolyLine® 8000
Verzija

S (prašak)
L (tečnost)
SL (prašak i tečnost)

S (prašak)
L (tečnost)
SL (prašak i tečnost)
S (prašak)
L (tečnost)
SL (prašak i tečnost)
S (prašak)
L (tečnost)
SL (prašak i tečnost)
S (prašak)
L (tečnost)
SL (prašak i tečnost)
Masa cca. (kg)S = 250
L = 230
SL = 270
S = 270
L = 240
SL = 290

S = 300
L = 280
SL = 340

S = 380
L = 360
SL = 410
S = 470
L = 450
SL = 520
Zapremina komore (litara)5001000200040008000
Visina [mm]13501450182023301950
Širina[mm]8401990199029903990
Dubina [mm]5509909909901990
Priključci
Izlaz/Preliv
DN 25DN 25DN 25DN 25DN 25
Priključak
Ulaz
DN 15DN 15DN 15DN 20DN 2

Sistem sa tri komore. Polimer se meša s vodom u prvoj komori. Smeša dozreva u drugoj komori. Pripremljena smeša se zatim odvodi u treću komoru gde je spremna za upotrebu i odatle se može dozirati za dalju upotrebu.

PolyLine® - Swing

Sistem sa dve komore. Smeša polimera se priprema sukcesivno u odvojenim komorama. Nakon unapred definisanog vremena dozrevanja, smeša se može izvaditi ili dozirati.

PolyLine® - Double

Sistem sa dve komore na dva sprata. Komore se nalaze jedna iznad druge. Unošenje praškaste materije se vrši sa vrha preko utovarivača praškastih materija. Priprema polimera se događa u gornjoj komori. Nakon definisanog vremena dozrevanja, smeša se preliva u donju komoru i spremna je za upotrebu.