Dozirni sistemi

Stanica za hidrazin i doziranje

Hydrazin-Ansetz- und Dosierstation

Ova specijalna jedinica predstavlja pozdano rešenje za pripremu i doziranje rastvora hidrazina. Hidrazin je veoma toksičan i veoma je nestabilan, osim ako se njime rukuje u rastvoru. U saradnji sa inženjerima iz zere, spremni smo da odgovorimo na zahteve kupaca.

GLAVNE KOMPONENTE SISTEMA

  • Dozirna posuda od polietilena PE - transparentna
  • Transfer pumpa R 409.2 (za pretakanje čistog hidrazina iz bureta u dozirnu posudu)
  • Merna posuda (za određivanje tačne količine dosutog hidrazina)
  • Spojnica za uklanjanje sa adapterom za ispiranje od 1.4571
  • Ručni mešač HM 200.1 G (za pripremu rastvora)
  • Usisna cev od PVC-a
  • Dozirna pumpa sa integrisanim sigurnosnim ventilom
  • Dozirna ventil opruga od 1.4571

PRIMENA

Hidrazin se najčešće koristi u nuklearnim i termoelektranama u sistemima vodene pare kao sakupljač kiseonika, kojim se kontrolišu koncentracije rastvorenog kiseonika radi redukovanja korozije. Takođe, hidrazin se koristi kao agens za formiranje pene u procesu pripreme polimernih pena, a nalazi i primenu kao prekurzor za polimerizacione katalizatore i lekove.