Easy Chain

Serija E14/Z14

Baureihe E14/Z14

1. Serija E14 - popunjava se na spoljašnjem radijusu , mogući su torzioni pokreti, lako za popuniti - idealno kod primene sa već montiranim utičnicama, "Easy Chain"

2. Serija Z14 - popunjava se na unutrašnjem radijusu

Serija E14Serija Z14
Unutrašnje širine Bi: 15 do 50 mm
Radijusi savijanja R: 28 do 125  mm
Razmak: 30,5 mm po članku = 33 članaka/m
Unutrašnje širine Bi: 15 do 50 mm
Radijusi savijanja R: 28 do 125  mm
Razmak: 30,5 mm po članku = 33 članaka/m

A1=Pokretni deo, A2=Tačka fiksiranja                    Razmak: 30,5 mm
Članak po m: 33                                                  Dužina staze: S
Dužina lanca = S/2 + K


R018028038
H7296116
D607080
K130160190

Potrebna visina ugradnje je HF = H + 10 mm (kod 0,2 kg/m dodatnog opterećenja). Kod posebno uskog prostora, molimo da se konsultujete sa nama.

Dužina bez potpore

Dužina bez potpore zavisi od dodatnog opterećenja                                                                                                    X-osovina: Dužina bez potpore u m FLB/FLG
Y-osovina: Dodatno opterećenje u kg/m
Donja skala: Dužina staze S u m
FLB = Bez potpore sa dozvoljenim lukom                                                      FLG = Bez potpore sa ravnim gornjim delom


  Kad koristim seriju  E14 ili Z14: Kad ne koristim seriju      E14 ili Z14:

  • Ako je poželjno popunjavanje bez otvaranja i zatvaranja poklopca
  • Povoljna cena
  • Ako je poželjno mirno kretanje

 

  • Kod aplikacija sa velikim opterećenjem i velikog opterećenja dužine bez potpore (serija B15 E2 mini)
  • Kod klizećih primena, nije pogodno za verziju Z (serija B15 E2 mini)
Priključci Jednodelni priključak- čvrsto sedište

 Otpornost na koroziju

 Mogućnost predmontaže

 Unutrašnjeg / spoljašnjeg vijčane površne "pasuju"

Dostupno sa ili bez češlja za rasterećenje opterećenja