Easy Chain

Serija E26/Z26

Baureihe E26/Z26

1. Serija E26 -  - veoma lako za popuniti - idealno kod primene, mogući su torzioni pokreti, velike čaure - dugi rok trajanja, unutrašnjost štiti kablove, priključak sa ugrađenim rasterećenjem opterećenja, "Easy Chain"

2. Serija Z26 - popunjava se na unutrašnjem radijusu

Serija E26Serija Z26
Unutrašnje širine Bi: 1x75 mm
Radijus savijanja R: 63 do 250  mm
Razmak: 56 mm po članku = 18 članaka/m
Unutrašnje širine Bi: 1x75 mm
Radijus savijanja R: 63 do 250  mm
Razmak: 56 mm po članku = 18 članaka/m

A1=Pokretni deo,  A2=Tačka fiksiranja                    Razmak: 56 mm
Članak po m: 15                                                    Dužina staze: S
Dužina lanca = S/2 + K


R063075100125150175200250
H180200250300350400450550
D140150175200225250275325
K335375475550650750825925

Potrebna visina ugradnje je HF = H + 35 mm (kod 2,0 kg/m dodatnog opterećenja). Kod posebno uskog prostora, molimo da se konsultujete sa nama.

Dužina bez potpore

Dužina bez potpore zavisi od dodatnog opterećenja                                                                                                   X-osovina: Dužina bez potpore u m FLB/FLG
Y-osovina: Dodatno opterećenje u kg/m
Donja skala: Dužina staze S u m
FLB = Bez potpore sa dozvoljenim lukom                                                           FLG = Bez potpore sa ravnim gornjim delom


 Kad koristim seriju E26 ili Z26: Kad ne koristim seriju E26 ili Z26 :
  • Ako je poželjno popunjavanje bez otvaranja i zatvaranja poklopca
  • Povoljna cena
  • Ako poželjan miran rad
  • Kod aplikacija sa velikim opterećenjem i velikog opterećenja dužine bez potpore (serija 3400/3450/3480/3500 E2/000)
  • Ako je potrebno sigurno zatvaranje prečki za otvaranje (serija 3400/3450/3480/3500 E2/000)
Priključci

Priključak "pokretan"

Priključak  "nepokretan"


 Preporučuje se kod dužine bez potpore i kliznih primena

 Za ugradnju na uskom prostoru

 Češalj za rasterećenje opterećenja

 Promenljiv pokretni ugao za fleksibilnu montažu

 Različiti načini pričvršćivanja (pokretnog) E-lanca® na tačku fiksiranja i/ili na pokretnom delu zbog fleksibilne montaže priključka

 Sigurnosno spajanje 

 Preporučuje se za stojeće i viseće primene

Preporučuje se za stojeće i viseće primene

Za ekstremno ubrzavanje i velike brzine

 Kad je prostor ograničen na visinu HF

 Različiti načini pričvršćivanja (pokretnog) E-lanca® na tačku fiksiranja i/ili na pokretnom delu zbog fleksibilne montaže priključka

Kad je članak lanca okretljiv

Za klizni rad