Sistem E2

Serija 04

Baureihe 04

Mali E-lanci, unutrašnja dimenzija je 7 x 7 mm

Unutrašnje širine Bi: 7 do 30 mm
Radijusi savijanja R: 15 do 48 mm
Razmak: 16,7 mm po članku = 60 članaka/m

A1=Pokretni deo,     A2=Tačka fiksiranja    Razmak: 16,7 mm
Članci po m: 60
Dužina staze: S
Dužina lanca = S/2 + K

R015018028038048
H42486888108
D4040506070
K8090125155185

Potrebna visina ugradnje je HF = H + 5 mm (kod 0,1 kg/m dodatnog opterećenja). Kod posebno uskog prostora, molimo da se konsultujete sa nama.

Dužina bez potpore                                       
Dužina bez potpore zavisi od dodatnog opterećenja                                                                                                    X-osa: Dužina bez potpore u m FLB/FLG
Y-osa: Dodatno opterećenje u kg/m
Donja skala: Dužina staze S u m
FLB = Bez potpore sa dozvoljenim lukom                                                      FLG = Bez potpore sa ravnim gornjim delom

 Kada koristim seriju 04:  Kada ne koristim Seriju 04:
  • Ako je poželjno besprekorno kretanje
  • Povoljna cena
  • Ako otvaranje članaka nije potrebno
  • Ako su potrebni mali radijusi savijanja
  • Ako je potrebno otvaranje članaka (serija 047 Zipper)
  • Ako je potrebno lako dopunjavanje (serija E04 Easy) Chain®
  • Ako je poželjna duža dužina bez potpore (serija E2 mini)
  • Ako su poželjni lanci koji se otvaraju (serija E2 mini)
Priključci

Priključak, set

 Jednodelni priključak - čvrsto sedište

 Otpornost na koroziju

 Konfekcionisani sistem

 Pogodan za unutrašnju i spoljašnu širinu lanca