Sistem E2

Serija 05

Baureihe 05

Veoma lagan, E2 "mikro"

Unutrašnje širine Bi: 6 do 64 mm
Radijusi savijanja R: 18, 28, 38 mm
Razmak: 20 mm po članku = 50 članaka/m

A1=Pokretni deo, A2=Tačka fiksiranja                    Razmak: 20 mm
Članak po m: 50
Dužina staze: S
Dužina lanca = S/2 + K

R018028038
H507090
D405060
K100140160

Potrebna visina ugradnje je HF = H + 10 mm (kod 0,2 kg/m dodatnog opterećenja). Kod posebno uskog prostora, molimo da se konsultujete sa nama.

Dužina bez potpore

Dužina bez potpore zavisi od dodatnog opterećenja 
X-osa: Dužina bez potpore u m FLB/FLG
Y-osa: Dodatno opterećenje u kg/m
Donja skala: Dužina staze S u m
FLB = Bez potpore sa dozvoljenim lukom                                           LG = Bez potpore sa ravnim gornjim delom
 Kad koristim seriju 05: Kad ne koristim seriju 05:
  • Ako su poželjne male dimenzije
  • Ako je potrebna najmanje moguća veličina u visini i širini
  • Povoljna cena
  • Ako je potrebna čvrsta krutost (serija 06 E2 micro)
  • Ako je potrebno otvaranje članaka (serija 07 Zipper)
  • Ako je potrebno jednstavno popunjavanje (serija E06 Easy Chain®)
  • Poželjna je duža dužina bez potpore (serija E2 mini)
  • Ako je potrebno otvarati lanac (serija E2 mini)
Priključci

 Jednodelni priključak - čvrsto sedište

 Otpornost na koroziju

 Mogućnost predmontaže

 Pogodan za unutrašnju i spoljašnju širinu lanca