Sistem E2

Serija 2650 / 2680

Baureihe 2650 / 2680

Serija2650 -

Serija 2680 -


Dupli granični sistem za veliku dužinu bez potpore, optimirani sistem otvaranja za brzo otvaranje prečki, opciono sa leve ili desne strane, Velika snaga prečki, E2/000 "medium"

26502680
fileadmin/user_upload/KATEGORIEN/Energieketten/System_E2/Bilder/Serie_2600_KE_Querschnitt_Zeich_gross___.giffileadmin/user_upload/KATEGORIEN/Energieketten/System_E2/Bilder/Serie_2700_KE_Querschnitt_Zeich_gross___.gif
Unutrašnje širine Bi: 50 do 175 mm
Radijusi savijanja R: 100 do 250 mm
Razmak: 56 mm po članku = 18 članaka/m

A1=Pokretni deo, A2=Tačka fiksiranja                    Razmak: 56 mm
Članak po m: 18
Dužina staze: S
Dužina lanca = S/2 + K

R100125150200250
H250300350450550
D175200225275325
K475550650825925

Potrebna visina ugradnje je HF = H + 35 mm (kod 2 kg/m dodatnog opterećenja). Kod posebno uskog prostora, molimo da se konsultujete sa nama.

Dužina bez potpore

Zavisnost dužine bez potpore od dodatnog opterećenja                                                  X-osa: Dužina bez potpore u m FLB/FLG
Y-osa: Dodatno opterećenje u kg/m
Donja skala: Dužina staze S u m
FLB = Bez potpore sa dozvoljenim lukom     FLG = Bez potpore sa ravnim gornjim delom

 

 

Priključci


Priključak "pokretan" - standardan


Priključak "nepokretan"

Preporučuje se kod primene dužine bez potpore sa potporom.

 Kod uskog prostora ugradnje
 Ćešalj za rasterećenje opterećenja
Promenljiv ugao kretanja za fleksibilnu montažu

Razne opcije montiranja(pokretan) E-lanca® na tačku fiksiranja i/ili na pokretni deo zbog fleksibilne montaže priključka.


 Preporučuje se kod primene dužine bez potpore i sa potporom.

Za ekstremno ubrzavanje i velike brzine

 Kod uskog prostora   ugradnje
 Ćešalj za rasterećenje opterećenja
 Promenljiv ugao kretanja za fleksibilnu montažu

Razne opcije montiranja (pokretan) E-lanca® na tačku fiksiranja i/ili na pokretni deo zbog fleksibilne montaže priključka.


KMA "nepokretan" Priključak

KMA "pokretan" Priključak

 C-Profil može da se postavi sa unutrašnjeg ili spoljašnjeg radijusa E-cevi 
 Spoj pomoću zavrtanja je moguć izvan proseka lanca  Preporučuje se kod primene dužine bez potpore i sa potporom.
Za ekstremno ubrzavanje i velike brzine
 Univerzalna montaža sa mogućnosti učvršćivanja svih strana

 C-Profil može da se postavi sa unutrašnjeg ili spoljašnjeg radijusa E-cevi
 Spoj pomoću zavrtanja je moguć izvan proseka lanca  Preporučuje se kod primene dužine bez potpore i sa potporom.
Za uzak prostor montaže  Univerzalna montaža sa mogućnosti učvršćivanja svih strana


Čelični priključci

 Za čvrsto povezivanje
 Set (dvodelni) za sve širine lanaca
 Električno provodni 
Spoj pomoću zavrtanja je moguć izvan proseka lanca