Sistem E3, E6

Serija E3.10

Baureihe E3.10

Serija E3.10 - Sistem E3 E-lanac®

 

 

1. Besprekoran hod preko pouzdanog igus® "Spoj-principa", 38db(A) max.
2. Idealno za ubrzavanje i velike brzine
3. Mali razmak
4. Trodelni dizajn
5. Modularna montaža - prečke, unutrašnja podela i spojnice na jednoj traci                                                                                                      6. Jednostavna i brza montaža kao i brzo popunjavanje sa federastom spojnicom i prečkama na jednoj traci
7. Može da se skrati po potrebi
8. Flet/pljosnati kabl                                                                           9. Isporučuje se pribor kao i unutrašnja podela, rasterećenje opterećenja i montažni ugao

Unutrašnje širine Bi: 20 - 60 mm
Radijusi savijanja R: 15 do 48 mm
Razmak: 16,7 mm po članku = 60 članaka/m (1002 mm)


Razmak: 16,7 mm
Članak po m: 60 (1002 mm)                                               Dužina lanca = S/2 + K
A1 = Pokretni deo                                                                      A2 = Tačka fiksiranja


R015018028038048
H50567696116
D4245556575
K8590125155185

* Potrebna visina ugradnje HF = H + 50 mm                                                        (kod 0,1 kg/m dodatnog opterećenja 

Dužina bez potpore

Dužina bez potpore zavisi od dodatnog opterećenja                                                                                                     X-osa: Dužina bez potpore u m FLB/FLG
Y-osa: Dodatno opterećenje u kg/m
Donja skala: Dužina staze S u m
FLB = Bez potpore sa dozvoljenim lukom                                                      FLG = Bez potpore sa ravnim gornjim delom

 


 Kad koristim seriju E3.10 Kad ne koristim seriju E3.10
  • Ako je poželjan ekstremno tihi hod sa slabom vibracijom
  • Kod velike brzine i/ili ubrzavanja (teoretski do 100 g ili 1000 m/s)
  • E-lanac® je veoma otporan na habanje, do sada je prošao preko 50 miliona ciklusa bez očiglednog habanja
  • Poželjan je veoma lagan E-lanac® (do 40% lakši od uporedive serije E2)
  • Kod korišćenja fle/pljosnatih kablova
  • Kod malog radijusa savijanja i malog montažnog prostora
  • Kad je poželjna brza i jednostavna montaža kao i popunjavanje
  • Za minimalno habanje (npr. kod aplikacija za čišćenje)

 

  • Ako je potrebno jeftino i otvarajuće rešenje
  • Ako je poželjan jednostavan E-lanac® koji se ne otvara
Priključci

Priključci od plastike


Za pričvršćivanje E-lanca® na tačku fiksiranja  
Moguće je jednostavno pričvršćivanje na podlogu  
Otpornost na koroziju 
Razne varijante pričvršćivanja  
Jednostavna montaža