Sistem E3, E6

Serija E6.40

Baureihe E6.40

Serija E6.40 "Sistem E6"

 

1. Nema zavrtanja i bušenja, nema habanja
2. Mali razmak za tihi, miran hod                                                          3. Veoma duge klizne površine
4. Unutrašnji sistem uklapanja                                                               5. KMA-priključci sa "svestranim" pričvršćivanjem (moguće je rasterećenje opterećenja preko odvojenog češlja za lance)
6. Moguće skraćivanje ili produživanje zbog modularne strukture
7. Opciono sa ili bez integraciom C-Profila
8. Prečka za rasterećenja opterećenja- E6.40.02.Z za primenu kod prvog ili zadnjeg članka lanca

Unutrašnje širine Bi: 40 - 300 mm
Radijusi savijanja R: 63 do 200 mm
Razmak: 27,8 mm po članku = 46 članaka/m

A1 = Pokretni deo,    A2 = Tačka fiksiranja
Razmak: 27,8 mm
Članak po m: 36 Članaka/1000,8 mm
Dužina staze: S
Dužina lanca = S/2 + K


R063075100125150200
H184208258308358458
D120132157182207257
K255295370450530685

* Potrebna visina ugradnje HF = H + 40 mm                                                        (kod 2 kg/m dodatnog opterećenja)  

Dužina bez potpore

Dužina bez potpore zavisi od dodatnog opterećenja                                                                                                   X-osa: Dužina bez potpore u m FLB/FLG
Y-osa: Dodatno opterećenje u kg/m
Donja skala: Dužina staze S u m
FLB = Bez potpore sa dozvoljenim lukom                                                      FLG = Bez potpore sa ravnim gornjim delom


 Kad koristim seriju E 6.40  Kad ne koristim seriju E 6.40
  • Kad je poželjan ekstremno tihi rad
  • Kod velike brzine i/ili ubrzavanja
  • Kod visoke vučne i potisne sile
  • Za mali radijus savijanja
  • Ako je važna što manja vibracija
  • Za minimalno habanje  
  • Ograničena primenljivost kod upotrebe od 90°
  • Ko pozadnog radijusa savijanja RBR
  • Kod izuzetno velikog dodatnog opterećenja
  • Kod velike prljavštine
Priključci

KMA - pokretan

 Opcionalno - integrisani C-Profil-rasterećenje opterećenja sa Chainfix-Clips ili česalj lanca
 C-Profil može da se montira u unutrašnjem ili spoljašnjem radijusu E-lanca®  
 Vijčani spoj je izvan poprečnog preseka lanca 
 Preporučuje se kod primene sa dužinom bez potpore (klizne primene po dogovoru)  
 Kod uskog prostora ugradnje  
 Univerzalna montaža sa "svestranim" učvršćivanjem