Sistem E3, E6

Serija E6.80L

Baureihe E6.80L

Serija E6.80L "Sistem E6"

 

 

1. 45% manja težina u odnosu na seriju E6.80
2. Moguće skraćivanje ili produživanje                                                 3. Kontinuirane klizne površine                                                            4. Nema vijaka i otvora, nema habanja
5. Unutrašnji sistem uklapanja                                                            6. Mali razmak za tihi, miran hod                                                          7. KMA-priključci sa"svestranim" pričvršćivanjem (moguće je rasterećenje opterećenja preko odvojenog češlja za lance)
8. Visoka unutrašnja visina
9. Opciono sa ili bez integraciom C-Profila

R175
H466
D298
K680

Unutrašnje širine Bi: 50 do 600 mm
Radijusi savijanja R: 175 mm (150-450 mm na sahtev)
Razmak: 65 mm po članku = 16 članaka

A1 = Pokretni deo, A2 = Tačka fiksiranja
Razmak: 65 mm
Članak po m: 16 Članaka/1040mm                                              Dužina staze: S
Dužina lanca = S/2 + K

* Potrebna visina ugradnje HF = H + 100 mm                                                        (kod 5 kg/m dodatnog opterećenja)  

Dužina bez potpore                                      
Dužina bez potpore zavisi od dodatnog opterećenja                                                                                                   X-osa: Dužina bez potpore u m FLB/FLG
Y-osa: Dodatno opterećenje u kg/m
Donja skala: Dužina staze S u m
FLB = Bez potpore sa dozvoljenim lukom                                                       FLG = Bez potpore sa ravnim gornjim delom

 Kad koristim seriju E 6.80L Kad ne koristim seriju E 6.80L
  • Kad je poželjan ekstremno tihi rad
  • Kod velike brzine i/ili ubrzavanja
  • Kod visoke vučne i potisne sile
  • Za mali radijus savijanja
  • Ako je važna što manja vibracija
  • Za minimalno habanje
  • Ograničena primenljivost kod upotrebe od 90°
  • Kod pozadnog radijusa savijanja RBR
  • Kod izuzetno velikog dodatnog opterećenja

 

Priključci

Priključak KMA

 Opcionalno - integrisani C-Profil-rasterećenje opterećenja sa Chainfix-Clips ili česalj lanca
 C-Profil može da se montira u unutrašnjem ili spoljašnjem radijusu E-lanca®  
 Vijčani spoj je izvan poprečnog preseka lanca 
 Preporučuje se kod primene sa dužinom bez potpore (klizne primene po dogovoru)  
 Kod uskog prostora ugradnje  
 Univerzalna montaža sa "svestranim" učvršćivanjem