Sistem E3, E6

Serija R6.29

Baureihe R6.29

Serija R6.29

 

 1. Zatvorena E-cev - štiti od prljavštine, strugotine i ostalih uticaja okolnosti
2. Nema vijaka i otvora, nema habanja
3. Moguće je skraćivanje ili produživanje                                                4. Veoma duge klizne površine
5. Unutrašnji sistem uklapanja                                                                6. Mali razmak za tihi, miran hod                                                           7. KMA-priključci sa "svestranim"  pričvršćivanjem (moguće je rasterećenje opterećenja preko odvojenog češlja za lance)

Unutrašnje širine Bi: 30 do 120 mm
Radijusi savijanja R: 55 do 150 mm
Razmak: 22 mm po članku = 46 članaka/m

A1 = Pokretni deo, A2 = Tačka fiksiranja
Razmak: 22 mm
Članci po m: 46 članaka
Dužina staze: S
Dužina lanca = S/2 + K

R055075100150
H150190240340
D097117142192
K220280360520

* Potrebna visina ugradnje HF = H + 40 mm                                                        (kod 2 kg/m dodatnog opterećenja)  

Dužina bez potpore
Dužina bez potpore zavisi od dodatnog opterećenja                                                                                                       X-osa: Dužina bez potpore u m FLB/FLG
Y-osa: Dodatno opterećenje u kg/m
Donja skala: Dužina staze S u m
FLB = Bez potpore sa dozvoljenim lukom                                                         FLG = Bez potpore sa ravnim gornjim delom

 Kad koristim seriju R6.29:  Kad ne koristim seriju R6.29:
  • Kad je poželjan ekstremno tihi rad
  • Kod velike brzine i/ili ubrzavanja
  • Kod visoke vučne i potisne sile
  • Za mali radijus savijanja
  • Ako je važna što manja vibracija
  • Za minimalno habanje  
  • Ograničena primenljivost kod upotrebe od 90°
  • Kod pozadnog radijusa savijanja RBR
  • Kod izuzetno velikog dodatnog opterećenja

 

Priključci

Priključak KMA

 Vijčani spoj je izvan poprečnog preseka lanca 
 Preporučuje se kod primene sa dužinom bez potpore (klizne primene po dogovoru)  
 Kod uskog prostora ugradnje  
 Univerzalna montaža sa "svestranim" učvršćivanjem