Sistem E4/00

Serija 280 / 290 / R770

Serie 280 / 290 / R770

Serija 280/290/R770

 

 

1. Prečke E-lanca® se vade obostrano
2. Unutrašnji raspored može da se rasporedi na više načina                 3. Zatvoreni i otvoreni delovi se kombinuju
4. Graničnik sa "kočnicom" zbog manje buke
5. Optimirana klizna površina
6. Široka plastična prečka - štiti kablove
7. Poklopac E-cevi je okretan i može da se izvadi                                   8. KMA-priključci sa svestranim učvršćivanjem
9. Priključci nepokretni ili pokretni                                                    10. Opcija - integrisani C-profil-rasterećenje opterećenja sa Chainfix-Clips ili češljem za lanac                                                                   11. Alternativno je dostupno sa kontra radijusom savijanja RBR!

 

280 / 290R770
Unutrašnje širine Bi: 50 do 300 mm
Radijusi savijanja R: 125 do 300 mm
Razmak: 56mm po članku = 18 članaka/m
Unutrašnje širine Bi: 50 do 400 mm
Radijusi savijanja R: 63 do 300 mm
Razmak: 56mm po članku = 18 članaka/m

A1=Pokretni deo,      A2=Tačka fiksiranja                   Razmak: 56 mm
Članak po m: 18                                                      Dužina staze: S
Dužina lanca = S/2 + K


R063075100125150175200220250300
H180205255305355405455495555655
D146158183208233258283303333383
K3103504305055856657458059001055

* Potrebna visinja ugradnje je HF = H + 40 mm (kod 2 kg/m dodatnog opterećenja)

 

Dužina bez potpore

Dužina bez potpore zavisi od dodatnog opterećenja                                                                                            X-osa: Dužina bez potpore u m FLB/FLG
Y-osa: Dodatno opterećenje u kg/m
Donja skala: Dužina staze S u m
FLB = Bez potpore sa dozvoljenim lukom                                               FLG = Bez potpore sa ravnim gornjim delom

 Kad koristim seriju 280 / 290 Kad ne koristim seriju         280 / 290
 • Kad je potrebna tiha primena
 • Kod većih brzina i/ili ubrzavanja
 • Za duge staze
 • Kod dodatnog opterećenja
 • Dostupno i bez prednapona

 

 • Ako je potrebna velika dužina bez potpore za bočno ležeću primenu
 • Poželjan E-lanac® sa tihom vibracijom
 Kad koristim seriju R770  Kad ne koristim seriju R770
 • Ako je potrebna tiha primena
 • Kod većih brzina i/ili ubrzavanja
 • Za duge dužine staze
 • Kod dodatnog opterećenja
 • Dostupno i bez prednapona

 

 • Ako je potrebna velika dužina bez potpore za bočno ležeću primenu  
Priključci

KMA "pokretan"

KMA "nepokretan"


 

 Preporučuje se kod dužine bez potpore i klizne primene    
 Za ugradnju na uskom prostoru  
 Opcija - integrisani C-profil-rasterećenje opterećenja sa Chainfix-Clips ili češljem za lanac   
 Otpornost na koroziju  
 Univerzalna montaža sa svestranim pričvršćivanjem  

 

 


 Kod stojeće i viseće primene 
 Univerzalna montaža  
 C-Profil opcija  
 Otpornost na koroziju   
 Za nepokretno spajanje  
 Za ekstremno ubrzavanje