Sistem E4.1

Serija 840

Serie 840

Serija 840 Sistem E4.1

1. Svaki članak je učvršćen sa četiri prečke i na taj način pruža dužu dužinu bez potpore
2. Prečke E-lanca® se vade obostrano
3. Graničnik sa "kočnicom" radi manje buke
4. Optimirana klizna površina
5. Široka plastična prečka  - štiti kablove
6. Spoljašnje konture su otporne na prljavštinu
7. Alternativno se isporučuje sa kontra radijusom savijanja RBR!
8. E-lanac® sa kontra radijusom savijanja
9. Visoka stabilnost
10. Unutrašnji i spoljašni princip spajanja

Unutrašnje širine Bi: 100 do 563 mm
Radijusi savijanja R: 325 do 1000 mm
Razmak: 250 mm po članku = 4 članaka/m

A1=Pokretni deo,      A2=Tačka fiksiranja                   Razmak: 250 mm
Članak po m: 4                                                                      Dužina staze: S
Dužina lanca = S/2 + K


R3253504004505006007501000
H886936103611361236143615362236
D725750800850900100011501400
K15201600176019202070240028603650

* Potrebna visina ugradnje je HF = H + 100 mm                                                  (kod 5 kg/m dodatnog opterećenja)

Dužina bez potpore

Dužina bez potpore zavisi od dodatnog opterećenja                                                                                                    X-osa: Dužina bez potpore u m FLB/FLG
Y-osa: Dodatno opterećenje u kg/m
Donja skala: Dužina staze S u m
FLB = Bez potpore sa dozvoljenim lukom                                                       FLG = Bez potpore sa ravnim gornjim delom


 Kad koristim seriju 840  Kad ne koristim tu seriju
  • Ako je potreban posebno velik i stabilan E-lanac® 
  • Kod većih brzina i/ili ubrzavanja
  • Za duge staze
  • Kod dodatnog opterećenja

 

Priključci

Priključak čelik