Zipper

Serija 07

Baureihe 07

Serija 07 "Zipper", brzo otvaranje i zatvaranje preko zupčaste trake, mali razmak za tihi, miran hod, "Zip"

Unutrašnje širine Bi: 6 do 64 mm
Radijusi savijanja R: 18, 28, 38  mm
Razmak: 20 mm po članku = 50 članaka/m

A1=Pokretni deo,      A2=Tačka fiksiranja                   Razmak: 20 mm
Članak po m: 50                                                                Dužina staze: S
Dužina lanca = S/2 + K

R018028038
H527292
D455565
K100140160

Potrebna visina ugradnje je HF = H + 10 mm (kod 0,2 kg/m dodatnog opterećenja). Kod posebno uskog prostora, molimo da se konsultujete sa nama.

Dužina bez potpore

Dužina bez potpore zavisi od dodatnog opterećenja                                                                                                                            X-osovina: Dužina bez potpore u m FLB/FLG
Y-osovina: Dodatno opterećenje u kg/m
Donja skala: Dužina staze S u m
FLB = Bez potpore sa dozvoljenim lukom                                                                                  FLG = Bez potpore sa ravnim gornjim delom


Kad koristim seriju 07: Ka ne koristim seriju 07:
  • Ako je potrebno brzo otvaranje i lako zatvaranje
  • Ako je potrebno lako popunjavanje
  • Kad je poželjan miran hod
  • Ako je lep dizajn poželjan
  • Kod visokog brzine i ubrzavanja dužinom staze
  • Ako je potrebno jeftinije rešenje koje se otvara(serija B07 E2 micro)
  • Ako je poželjno popunjavanje bez otvaranja poklopca (serija E06 Easy Chain®)
  • Poželjan zatvoreni cevni sistem (serija R07)

Priključci

Priključak


 Jednodelni priključak- čvrsto sedište

 Otpornost na koroziju

 Mogućnost predmontaže

Pogodnost unutrašnjeg / spoljašnjeg navrtka

Isporuka sa i bez češlja za rasterećenje opterećenja