Automatski filter - OptiFil

OptiFil ® - Automatski filteri sa povratnim ispiranjem za finu i mikro filtraciju

• Finoća filtracije do 3 µm sa nerđajućom ispunom
• Finoća filtracije do 1 µm za specijalne aplikacije
• Protok do 700m3/h
• Visoka sadržaj čvrstih materija pri najmanjoj količini za odbacivanje (patentirano)
• Praktično beskonačan radni vek filterskog pakovanja
• Najisplativija investicija  

Tip050-0200100-0270*150-0090150-0180150-0270150-0720250-0360250-0720350-1080
automatischer Rückspülfilterautomatischer Rückspülfilter OptiFil 100 Automatischer Rückspülfilter OptiFilOptiFil 150-350
Protok [m³/h]205-60*3060100140200400700