Regulacijski i nadzorni sistem

Kontrola nivoa ETS100

Niveauüberwachung ETS100

Elektronski monitor nivoa ETS100 se koristi za nadgledanje nivoa tečnosti kao MIN ili MAX prekidačkog kontakta. Ako je prekoračen željeni maksimalni nivo ili spuštanje minimalnog nivoa, kontakt se prebacuje.

 

Tehnički podaci ETS100
Broj kontakata:1
Kontakti:1 izmenjivač
Signalizacija:1 LED
Max. struja:5 A
Vreme reagovanja:2 ili 8 sec.
Izlazni napon:0,1 u 6 V AC
Izlazna struja:< 5 mA