Regulacijski i nadzorni sistem

Kontrola nivoa i temperature ETB1

Niveau- und Temperaturbegrenzung ETB100

Nakon isključivanja potrebno ponovo uključiti.

Tehnički podaci ETB1
Broj sklopki:1
Kontakt:1 izmenjivač
Signalizacija:2 LED
Max. nazivna struja: 12 A
Vreme reagovanja:ca. 1 sec.
Izlazni napon:12 u 14 V AC
Izlazna struja:8 mA