Ugaoni potopni grejači

Winkelbadwärmer

Grejna cev je horizontalna i time nije
osetlljiva na promjenljivu visinu
tečnosti. Snaga: 0,63 - 12,00 kW. Ugaoni potopni grejači ROTKAPPE su idealni za direkto grejanje posuda sa niskom ili sa promjenljivom visinom tečnosti.

Lagertankbeheizung

Grijači za grejanje rezervoara i tankova
Pogodni za zaštitu od smrzavanja, kristalizaje i zgrudavanja