Ugaoni potopni grejači

Električni grejači za rezervoare

Lagertankbeheizung

Grejači se izrađuju prema potrebama korisnika. 

Sastoje se od ugaonog potopnog grejača, merača temperature i pokazivača nivoa.

Svi delovi su integrisani u jedan sklop.


Ugaoni potopni grejač
Visina se može podesiti (+50 mm/-100 mm)

Integrisan u prirubnici

 

Merač temperature

Sa integralnim Pt-100 senzorom ugrađen u prirubnici

radi merenja temperature tečnosti (mogući su 2 Pt-100 senzora)


Pokazivač nivoa
Integrisan u prirubnici

Prirubnica
Delovi grejača su integrisani, spojeni na prirubnicu koja služi i kao pričvršćivač

na rezervoaru (standardni materijal PP)