Pribor za sisteme centralnog podmazivanja

Četke za podmazivanje

Lubrikationsbürsten

OKRUGLE ČETKE ZA PODMAZIVANJE

 LINCOLN četkica za podmazivanje

Deo Broj Tip LINCOLN
Četkice za podmazivanje, telo-aluminijum, čekinje-mesing, veštačka vlakna, najlon
241101 Četka za podmazivanje LIN D22~R1/8 - Al/Ms
241102 Četka za podmazivanje LIN D16~R1/8 - Al/Ms
241103 Četka za podmazivanje LIN D22~R1/8 - Al/Fi
241104 Četka za podmazivanje LIN D16~1/8 NPT - Al/Ny

Tip A četkica za podmazivanje

 

 

 

Deo Broj Tip A
Četkice za podmazivanje, telo-plastično, čekinje-konjska dlaka
241201 Četka za podmazivanje A 400 D20~R1/4-Pl/Ž

 

 

 

 

Tip SPR četkica za podmazivanje

Deo Broj Tip SPR
Četkice za podmazivanje, za normalnu temperaturu do 70 °C, telo-aluminijum, čekinje-perlon
241301 Četka za podmazivanje SPR D 6,5~R1/8-Al/Pe
241302 Četka za podmazivanje SPR D 16~1/8-Al/Pe
241303 Četka za podmazivanje SPR D 25~1/8-Al/Pe
241304 Četka za podmazivanje SPR D 30~1/8-Al/Pe
Četkice za podmazivanje, za normalnu temperaturu do 70 °C, telo-aluminijum, čekinje-veštačka vlakna
241305 Četka za podmazivanje SPR D 6,5~R1/8-Al/Fi
241306 Četka za podmazivanje SPR D 16~1/8-Al/Fi
241307 Četka za podmazivanje SPR D 25~1/8-Al/Fi
241308 Četka za podmazivanje  SPR D 30~1/8-Al/Fi
Četkice za podmazivanje, za normalnu temperaturu do 70 °C, telo-aluminijum, čekinje-konjska dlaka
241309 Četka za podmazivanje SPR D 6,5~R1/8-Al/Ž
241310 Četka za podmazivanje  SPR D 16~1/8-Al/Ž
241311 Četka za podmazivanje SPR D 25~1/8-Al/Ž
241312 Četka za podmazivanje SPR D 30~1/8-Al/Ž
Četkice za podmazivanje, za visoke temperaturu do 350 °C, telo-mesing, čekinje- nerđajući čelik
241313 Četka za podmazivanje SPR D 6,5~R1/8-Ms/Va
241314 Četka za podmazivanje SPR D 16~1/8-Ms/Va
241315 Četka za podmazivanje SPR D 25~1/8-Ms/Va
241316 Četka za podmazivanje SPR D 30~1/8-Ms/Va

 

PRAVOUGAONE ČETKICE ZA MAST

 

Tip A četvrtaste četke za podmazivanje

Deo Broj Tip A
Četkice za podmazivanje, za temperaturu do 100 °C, telo-plastika, čekinje-konjska dlaka
242201 Četka za podmazivanje A 410 40x30~R1/4-Pl/Ž 100°C
242202 Četka za podmazivanje  A 411 60x30~R1/4-Pl/Ž 100°C
242203 Četka za podmazivanje A 412 100x30~R1/4-Pl/Ž 100°C
Četkice za podmazivanje, za temperaturu do 180 °C, telo-aluminijum, čekinje-najlon
242204 Četka za podmazivanje A 420 40x30~R1/4-AL/Ny 180°C
242205 Četka za podmazivanje A 421 60x30~R1/4-AL/Ny 180°C
242206 Četka za podmazivanje A 422 100x30~R1/4-AL/Ny 180°C
Četkice za podmazivanje, za temperaturu do 350 °C, telo-čelik, čekinje-nerđajući čelik
242207 Četka za podmazivanje A 420 40x30~R1/4-Oc/Va 350°C
242208 Četka za podmazivanje A 431 60x30~R1/4-Oc/Va 350°C
242209 Četka za podmazivanje A 432 100x30~R1/4-Oc/Va 350°C

 

Tip APF četvrtasta četka za podmazivanje

Deo Broj Tip SPF
Četkice podmazivanje, za normalnu temperaturu do 70 °C, telo-aluminijum, čekinje-perlon
242301 Četka za podmazivanje SPF 57~R1/8-Al/Pe
242302 Četka za podmazivanje SPF 114~R1/8-Al/Pe
242303 Četka za podmazivanje SPF 171~R1/8-Al/Pe
Četkice za podmazivanje, za normalnu temperaturu do 70 °C, telo-aluminijum, čekinje-veštačka vlakna
242304 Četka za podmazivanje SPF 57~R1/8-Al/Fi
242305 Četka za podmazivanje SPF 114~R1/8-Al/Fi
242306 Četka za podmazivanje SPF 171~R1/8-Al/Fi
Četkice za podmazivanje, za normalnu temperaturu do 70 °C, telo-aluminijum, čekinje-konjska dlaka
242307 Četka za podmazivanje SPF 57~R1/8-Al/Fi
242308 Četka za podmazivanje SPR D 16~1/8-Al/Ž
242309 Četka za podmazivanje SPR D 25~1/8-Al/Ž
Četkice za podmazivanje, za visoke temperaturu do 350 °C, telo-mesing, čekinje-nerđajući čelik
242310 Četka za podmazivanje SPF 57~R1/8-Oc/Va
242311 Četka za podmazivanje SPF 114~R1/8-Oc/Va
242312 Četka za podmazivanje SPF 171~R1/8-Oc/Va
Četkice za podmazivanje, za visoke temperaturu do 350 °C, telo-mesing, čekinje-bronza
242313  Četka za podmazivanje SPF 57~R1/8-Oc/Br
242314  Četka za podmazivanje SPF 114~R1/8-Oc/Br
242315  Četka za podmazivanje SPF 171~R1/8-Oc/Br

 

PRIBOR ZA SPR, SPF, A (OKRUGLE) I LINCOLN ČETKE

 

 

L deo za PHA i šine za PHB i PHC

Šine za PHB i PHC      L deo za PHA

 

drške za četke PHA, PHB PHC

Drška PHA
Drška PHA 60 (A=60 mm, B=47 mm)
Drška PHA 80 (A=80 mm, B=47 mm)
Drška PHA 120 (A=120 mm, B=47 mm)

Drška PHB
Drška PHB 60 (A=60 mm, B=30 mm)
Drška PHB 80 (A=80 mm, B=30 mm)
Drška PHB 120 (A=120 mm, B=30 mm)

Drška PHC
Drška PHC 60 (A=60 mm, B=30 mm)
Drška PHC 80 (A=80 mm, B=30 mm)
Drška PHC 120 (A=120 mm, B=30 mm)

Ostala oprema
L deo za PHA                                       
Šine za PHB i PHC

 

ROTACIONE ČETKE ZA PODMAZIVANJE

 

Deo BrojTip PCE, nanošenje odozgo
Četkice za podmazivanje za normalne temperature do 70 °C, čekinje-perlon
243101 Četka za podmazivanje RSM D80/25~R1/8a-Pe

Četkice za podmazivanje za temperaturu do 350 °C,  čekinje-nerđajući čelik

243102 Četka za podmazivanje RSM D80/25~R1/8a-Va

  

 

RSM-B i RSM

Deo BrojTip PCM-B, centralni ulaz
Četkice za podmazivanje za normalne temperature do 70 °C, čekinje-perlon
243201 Četka za podmazivanje RSM-B D60/20~R1/8-Pe
243202Četka za podmazivanje RSM-B D60/25~R1/8-Pe
243203Četka za podmazivanje RSM-B D60/30~R1/8-Pe
243204Četka za podmazivanje RSM-B D60/40~R1/8-Pe
243205Četka za podmazivanje RSM-B D80/20~R1/8-Pe
243206Četka za podmazivanje RSM-B D80/25~R1/8-Pe
243207Četka za podmazivanje RSM-B D80/30~R1/8-Pe
243208Četka za podmazivanje RSM-B D80/40~R1/8-Pe

Četkice za podmazivanje za temperaturu do 350 °C,  čekinje-nerđajući čelik

243209Četka za podmazivanje RSM-B D60/20~R1/8-Va
243210Četka za podmazivanje RSM-B D60/25~R1/8-Va
243211Četka za podmazivanje RSM-B D60/30~R1/8-Va
243212Četka za podmazivanje RSM-B D60/40~R1/8-Va
243213Četka za podmazivanje RSM-B D80/20~R1/8-Va
243214Četka za podmazivanje RSM-B D80/25~R1/8-Va
243215Četka za podmazivanje RSM-B D80/30~R1/8-Va
243216Četka za podmazivanje RSM-B D80/40~R1/8-Va

 

 

BLOKOVI ZA PODMAZIVANJE

 

blok za podmazivanje     

 

Deo BrojTip A
243301Blok za podmazivanje A 955 D40/30, R1/4
243302Rezervna četka A 957 D40/30
Berater Saša Miletić