Sistemi podmazivanja pod pritiskom uljem i mašću

Zajednička karakteristika ovih sistema je, da su mesta podmazivanja spojeni sa pumpom za podmazivanje (ulje ili mast) putem razvodnika maziva. Mazivo se pod pritiskom dovodi do mesta trenja. U ovoj podgrupi moguće je izabrati nekoliko sistema podmazivanja.

Izbor konkretnog sistema za podmazivanje zavisi od sledećih faktora:

  • Broja mesta podmazivanja
  • Odnos između dozirne količine maziva pojedinih tačaka podmazivanja
  • Potrošnje maziva
  • Veličine postrojenja koje se podmazuje
  • Vrsta proizvodne jedinice
  • Redosleda mesta podmazivanja
  • Vrste maziva (ulje ili mast)
  • Nadzora sistema
  • Budućih proširenja sistema
  • Adaptacije radnog ciklusa sistema
Mehrleitungs- und Progressivsysteme

Za podmazivanje mašina ili sistema sa manje mesta podmazivanja.

Sistemi za podmazivanje pojedinačnih mašina ili postrojenja koja se nalaze u neposrednoj blizini.

Zweileitungsschmiersysteme

Dvolinijski sistemi su pre svega namenjeni za podmazivanje mašina i složenih mašinskih sistema sa velikim brojem tačaka podmazivanja, dugim razvodnim linijama i teškim uslovima rada

Einleitungsschmiersysteme

Einleitungs-Zentralschmieranlagen dienen vorzugsweise zur Schmierung von Maschinen und Maschinenanlagen mit bis über 100 Reibstellen. (Maschinen und Anlagen in der Lebensmittelindustrie, Papierindustrie, Glasindustrie, …)

System mit Ejektoren

System für Schmierung der Anlagen mit größerer Schmierstellenanzahl, die in Gruppen mit verschiedenem Schmierregime verteilt werden (Montagebetrieb in Serienherstellung,…)

System mit elektromagnetischen Ventilen

Sistem za podmazivanje uređaja sa većim brojem tačaka podmazivanja, podeljen u više grupa sa različitim režimima podmazivanja.

Kombinierte Systeme

Sistemi u kojima se koriste različiti delovi ranije opisanih sistema.

Sistem cirkulacije tečnosti

Sistem za podmazivanje otvorenih zupčanika sa tečnim mazivima velikog viskoziteta.

Berater Saša Miletić