Sistemi podmazivanja pod pritiskom uljem i mašću

Jednolinijski sistem sa elektro magnetskim ventilima

System mit elektromagnetischen Ventilen

Karakteristike:

Ovaj sistem je sistem visokog pritiska koji radi u ciklusima. Dostavu maziva vrši pumpa elektromagnetskog 2/2 ventila. Sistem je posebno pogodan ako su tačke podmazivanja poređane u grupama sa relativno velikim udaljenostima između grupa i ako te grupe tačaka podmazivanja zahtevaju drukčije režime podmazivanja.

Određene grupe se na taj način pomoću 2/2 ventila, po potrebi, mogu isključiti ili uključiti na glavnu liniju maziva.

Opis:

Pumpa za podmazivanje (a) snabdeva pojedinačne krugove podmazivanja preko glavnog voda. Oni se kontrolišu elektromagnetnim 2/2 ventilima (b). Jedna komponenta svakog sekundarnog kruga podmazivanja je jedan (ili više) raspoređeni progresivni razvodnik (c). Oni su opciono opremljeni prekidačem za blizinu. Pošto pumpa za napajanje može biti pneumatska pumpa, sistem mora biti opremljen prekidačem pritiska i sigurnosnim ventilom.

 

 

 

 

 

 

Funkcija:

U skladu sa potrebama pojedinačnih kontrolnih grupa za podmazivanje, koje su povezane sa elektromagnetnim ventilom 2/2, ventil se otvara u određenim intervalima podmazivanja. Tako je linija za podmazivanje donjeg kruga spojena na glavni vod. U skladu sa tipovima pumpi, pumpa se uvek uključuje zajedno sa otvorom ventila (u slučaju električnih pumpi) ili, ako se koristi pneumatska pumpa za bubanj, ova pumpa može da radi neprekidno. Glavni vod je stalno pod pritiskom i pumpa automatski počinje da radi kada pritisak padne kao rezultat otvaranja ventila 2/2. Zatvaranje elekromagnetnog ventila i završetak doziranja podmazivanja u navedenom podkrugu može biti izvedeno iz klipnog detektora na progresivnom razvodniku ili uključeno spolja tokom vremena. Ukupna količina podmazivanja koja se pumpa u nekim pod krugovima zavisi od rasporeda progresivnih podmaznih mesta. Ukupna doza podmazivanja zavisi od jedinične količine kolektora. Ponekad je  glavna linija opremljena sa ventilom za rasterećenje, sa kojim se glavni vod oslobađa tokom ciklusa.

Standardni elementi :

 • a – Pumpa

  • o   pmeumatska pumpa- PowerMaster III, Lubrigun
  • o   električna  - ZPU 01/02, ZPU 08

 • b – ventil

  • o   elektromagnetski 2/2

 • c – Progresivni razdelnik

  • o    razdelnik SSV , SSV-N

Ostali delovi sistema:

 • Dodatna oprema (Manometar, jedinica za pripremu vazduha, ventil 3/2, prekidač za pritisak)
 • Oprema za distribuciju maziva (cevi,creva, priključci i montažni materijal )

 

Primena:

Svuda gde postoji veliki broj tačaka podmazivanja, koje su raspoređene u nekoliko grupa. Podmazivanje ovog tipa primenjuje se kod proizvodnh linija gotovo svih industrija, kao i u teškim uslovima rada.