Sistemi podmazivanja pod pritiskom uljem i mašću

Kombinovani sistemi podmazivanja

Kombinierte Systeme

Karakteristike:

Kombinovani sistemi podmazivanja se koriste ako različiti delovi opreme koja se podmazuje imaju različite zahteve podmazivanja. Takođe, mogu se koristiti u situacijama kada se postojeći sistem treba proširiti dodatnim tačkama podmazivanja.

Primer:

Kao primer kombininovanih sistema je kombinacija Cento-Matic i Sistema sa magnetskim ventilom. Centro-Matic sistem se sastoji od pumpe (a), sigurnosnog ventila (b) i uređaja za doziranje (c). Na ovom sistemu preko elektromagnetnog ventila (d) je uključen drugi krug sa progresivnim razvodnikom (e) koji snabdeva mesta podmazivanja na sistemu koja su samo povremeno u radu. Na taj način se jedna grupa podmaznih mesta može podmazivati samo po potrebi.Funkcija:

Centro-Matic sistem podmazivanja radi u ciklusima kao što je prethodno opisano. 2/2 smerni elektromagnetni ventil (d) je zatvoren. U zavisnosti od broja sati rada, na početku sledećeg ciklusa Centro-Matic sistema 2/2 smerni elektromagnetni ventil se otvara i mazivo se može pumpati kroz progresivni razvodnik (e) do mesta podmazivanja. Zbog specifičnih signala klipnog detektora (na progresivnom razvodniku) ventil (d) se ponovo zatvara. Kada pumpa još uvek radi (a), pritisak se povećava do radnog pritiska Centro-Matic dozatora i ciklus se završava. Sledeći ciklusi podmazivanja ponovo rade dok je ventil zatvoren.

Standardni elementi za kombinovane sisteme podmazivanja:

Za kombinovane sisteme podmazivanja koriste se elementi koji odgovaraju osnovnim sistemima podmazivanja.

Primena:

Kombinovani sistemi se koriste u zavisnosti od potreba specifičnih sistema koji zahtevaju podmazivanje.