Sistemi podmazivanja pod pritiskom uljem i mašću

Sistem cirkulacije tečnosti

Sistem cirkulacije tečnosti

FCS Sistem cirkulacije tečnosti

za podmazivanje otvorenih zupčanika sa tečnim mazivima velikog viskoziteta

Sistem cirkulacije tečnosti

 

FCS sistem je razvijen tako da se mogu koristiti visoko viskozna maziva koja su posebno prilagođena radnim uslovima velikih zupčanika.

FCS sistem se u osnovi može koristiti za podmazivanje jednostrukih, dvostrukih ili vše zupčanih sistema u pogonima peći, mlinskim pogonima i drugim zupčanim pogonima. Takođe, može se prilagoditi postojećem sistemu. Njihova prednost je to što je mazivo trajno očišćeno preko filtera i aplicira se vrlo efikasno na noseće bokove zupčanika, čak i tokom neprekidnog rada, uz pomoć posebno dizajniranih cevi za podmazivanje. Pored toga, ulja i tečnosti imaju efekat čišćenja i hlađenja.

 

 

 

 Prednosti sistema:

·        Neprekidno snabdevanje mazivom, sa velikom količinom maziva povećava se debljina filma, samim tim povećava        sigurnos slabog podmazivanja i zaštitu protiv habanja.

·        Specijalna cev za podmazivanje osigurava optimalnu raspodelu maziva na bokove zubčanika.

·        Veće količine maziva smanjuje toplotu pogonskog zupčanika. 

·        Sistem cirkulacije tečnosti se može koristiti za viskozitet u rasponu od 250 do 25 000 cSt (na 40°C). To znači da se mazivo može savršeno prilagoditi pogonu.

·        Dugi periodi zamene rezultuju većoj efikasnosti.

 

Pogodno za:

·        Rotacione peći

·        Cementare

·        Mlinove rude gvožđa

·        Sušače sa bubnjem

·        Fabrike ulja

  I druge zahtevne aplikacije.

Berater Saša Miletić