Sistemi podmazivanja zupčanika

Sistem podmazivanja ubrizgavanjem

Einspritz

Karakteristike:

s obzirom na način dopremanja maziva ovaj sistem za podmazivanje se može podeliti na tri grupe:

 • sistem za podmazivanje sa električnom pumpom
 • sistem za podmazivanje sa pneumatskim pumpama za pretakanje TIP SAF
 • sistem za podmazivanje sa brizgačima

Sistem za podmazivanje sa električnom pumpom:

Sistem za podmazivanje sa električnom pumpom

 Standardni delovi sistema:

 • a – Pumpa

  • o   električna P 203, P 215

 • b – Jedinica za raspršivanje

  • o   sa razdelnikom SSV-N, ili  SSV, 1-5 mlaznica SD (bez kontrole),  ili SDL (s kontrolom)

 •  c - Jedinice za vazduh

  • o   Jedinice za vazduh 2/2-1/8"; Jedinice za vazduh 2/2-1/4"; Jedinice za vazduh 2/2-1/2"

Ostali delovi sistema:

 • dodatna oprema: ventil 3/2
 • Oprema za spajanje (creva, cevi, priključci i montažni materijal)

Primena:

Zupčasti prenosnici snage sa manjim širinama, obično kod individualnih pogona

 • točak sa lopaticama i okretni delovi velikih bagera
 • manji mlinovi, peći, sušare

Sistem za podmazivanje sa pneumatskim pumpama za pretakanje TIP SAF

Sistem za podmazivanje sa pneumatskim pumpama za pretakanje TIP SAF

 Standardni delovi sistema:

 • a – Pumpa

  • o   SAF 1
  • o   SAF 2

 • b – Jedinica za raspršivanje

  • o   sa razvodnikom SSV-N, ili  SSV, 1-5 mlaznica SD (bez kontrole),  ili SDL (s kontrolom)

 • c - Jedinice za vazduh

  • o   Jedinice za vazduh 2/2-1/8"; Jedinice za vazduh 2/2-1/4"; Jedinice za vazduh 2/2-1/2"

 • Ostali delovi sistema:

  • dodatna oprema: ventil 3/2
  • Oprema za spajanje (creva, cevi, priključci i montažni materijal)

Primena: 

Kod zupčastih prenosa sa srednjim širinama, sa jednim ili dva smera rotacije.

Mogućnost podmazivanja jednog ili više zupčanika sa istim ili različitim režimima rada

Primena je kod srednjih ili većih mlinova, peći sušara.

Sistem za podmazivanje sa brizgačima:

Sistem za podmazivanje sa brizgačima

 Standardni delovi sistema:

 •  a – Pumpe

  • o  PowerMaster III, Lubrigun

 •  b – Brizgači

  • o   Brizgač - 0,74 cm3/hod; 3,30 cm3/hod
  • o   Jedinica za vazduh za mlaznice - 2/2-1/4"; 2/2-1/2"
  • o   Jedinica za vazduh za brizgače - 3/2-1/8", 5/2-1/8"
  • o   Manometar, ventil, kućište

 • c – Jedinica za raspršivanje

  • o   sa razvodnikom SSV-N, ili  SSV, 1-5 mlaznica SD (bez kontrole),  ili SDL (s kontrolom)

Ostali delovi sistema:

 • Oprema za spajanje (creva, cevi, priključci i montažni materijal)

Primena:

Primena zupčastih prenosnika sa srednjim ili većim širinama, sa jednim ili sa dva smera rotacije. Primenjivo kod tri vrste zupčanika sa istim ili različitim režimima rada.

Primena kod srednjih ili većih mlinova, peći i sušara.

Berater Saša Miletić