Sistemi za doziranje maziva

Zajednička karakteristika sistema doziranja je da se obezbedi obavezna podmazna količina ulja i masti. Zahtevi za količinu doziranja često idu od nekoliko pa do sto kubnih santimetara. U zavisnosti od veličine i frekvencije potrebnih podmazivanja, broja dispanzera, i načina kontrole, moguće je izabrati najpogodniji sistem.

Th Davkovani CENTROMATIC

Sistem za male količine doziranja u rasponu od 0,016 – 10 cm3 u aplikacijama sa visokom frekvencijom doziranja i malim promenama dozirne količine.

Th Davkovani s Ejektory

Sistem za dozirne volumene od 0,74 - 41 cm3. Koristi se u situacijama sa više podmaznih mesta, velikom frekvencijom i sa malo promena u podmaznoj količini.

Th Davkovani S ventily US

Sistem za dozirne volumene od 0- 1410 cm3 u aplikacijama sa nižom frekvencijom doziranja i sa češćom promenom dozirane količine.

Th Davkovani s elmag ventily

Sistem za srednju i veću količinu maziva, za teške uslove i česte promene dozirane količine.

Systeme der Zentralfüllung der Schmierstoffen

Sistem za srednju i veću količinu maziva, za teške uslove i česte promene dozirane količine.

Berater Saša Miletić