Sistemi za doziranje maziva

Sistem za doziranje maziva sa progresivnom distribucijom i brojačem hoda

Th Davkovani s elmag ventily

Opis:

Radi se o sličnom rešenju kao kod sistema sa elektromagnetnim ventilima. Pneumatska pumpa doprema mast na progresivne razvodnike SSV-N koji na sebi imaju ugrađen indikator hoda razvodnika. Indikator signalizira broj hodova razvodnika i pomoću toga se može odrediti dozirana količina maziva. Elektromagnetni ventil 2/2 po potrebi otvara i zatvara dopremanje do određenih razvodnika, odnosno određenih podmaznih tačaka.

Standardni elementi sistema:

 • a – Pumpa

  • o   pneumatska pumpa - PowerMaster III, Lubrigun

 • b – Ventil

  • o   elektromagnetni ventil 2/2

 • c - Progresivni razdelnik

  • o   Razdelnik SSV 6-N, SSVM 6-N

Ostali delovi sistema:

 • Dodatna oprema (Manometar, prekidač za pritisak, pripremna grupa za vazduh)
 • Oprema za spajanje (Cevi, creva, priključci i montažni materijal)

Primena:

U aplikacijama gde ima više mesta za punjenje sa sredstvom za punjenje, sa visokim zahtevima za opseg i česte promene volumena doziranja. Kod alata kao što su električna bušilica i drugi ručni alati. Sistem se može postepeno distribuirati na druga mjesta.

Berater Saša Miletić