Sistemi za podmazivanje minimalnom količinom maziva

 Nudimo sisteme za podmazivanje sa malom količinom maziva

Ovi sistemi su dizajnirani da distribuiraju tečno mazivo u tankom sloju po površini:

  • na ravnu površinu poluproizvoda (čelične trake, kuglice i drugi rezovi), pre sledećih tehnoloških postupaka, eventualno zbog prezervacije
  • na unutrašnju ili spoljašnju površinu delova pre njihovog sastavljanja

Svi sistemi rade na istom principu - vazduh je noseći medium. Dovodne jedinice transportuju mazivo, u određenoj količini i intervalima, u deo za mešanje gde se vazduh meša sa kapljicama ulja. Veoma važna komponenta svih sistema su mlaznice za aplikaciju koje formiraju, u zavisnosti od njihovog tipa, odgovarajući oblik mlaza.

Sistem ORSCO se isporučuje sa jedinicama za napajanje u 3 dimenzije 0,015-0,030-0,060 ml, opciono u 50 razreda do 100 do 10% nominalne vrednosti, mlaznicama različitog obika prskanja sa dvosturkim tipom rada-pulsirajućim i neprekitnim nanošenjem. Impuls za rad dozirnog uređaja upravlja se iz lokalnog ili superiornog kontrolnog sistema.

Sistem MICROSPRAY, sličan kao sistem ORSCO, nudi se uz jedinicu za snabdevanje sa opcionom zapreminom doze u rasponu od 2-50ml/hod. Deo ovog sistema je i pneumatski generator impulsa. Sistemu nije potrebna nikakva elektro kontrola, svoj rad pokreće jdnostavnim otvaranjem ventila za vazduh. Sistem se može primeniti samo za kontinuirane procese.

Sistem sa uređajem za doziranje CENTROMATIC je dizajniran za manje zahtevne aplikacije bez striktnog zahteva za ravnomerno podmazivanje.

HENNLICH pružamo kompletnu uslugu: projektovanja sistema, komponente, montaža i puštanje u rad, obuka, garancija i servis, rezervni delovi i konsalting.

 

ORSCO SISTEM SERIJE 170

Isporučuju male količine ulja, smanjuje mogućnost kontaminacije proizvoda i eliminiše mogućnost premalog ili previšeg podmazivanja.

UNI-Microspray

UNI-MICROSPRAY sistem za podmazivanje minimalnom količinom ulja raspršenim u vazdušnoj struji.

Berater Saša Miletić