Pločasti izmenjivači toplote

Izmenjivači toplote HCGP, zaptiveni

Plattenwärmetauscher HCGP, gedichtet

HCGP-pločati izmenjivači toplote od HENNLICH - Cooling-Technologies se uoptrebljavaju onda kada postoji potreba za čišćenjem. Ploče mogu da se varijabilno upotrebljavaju zbog "inteligentnog" reljefa i mogu da se upotrebe za veće kapacitete hlađenja. Ovi izmenjivači toplote se isključivo rade prema specifikaciji kupca i individualno se isporučuju.
Pogledajte i naš upitnik za pločaste izmenjivače toplote.