Pločasti izmenjivači toplote

Pločast izmenjivač toplote HCBP, Cu-lemljen

Plattenwärmetauscher HCBP, Cu-gelötet

HCBP-pločasti izmenjivači toplote od  HENNLICH - Cooling-Technologies se leme kao standrdni hladnjaci sa bakrom. Kompaktni hladnjaci se isporučuju sa stanja iz austrije kao i po posebnim željama kupca.
Različite tipove i stepene pritiska možete pogledati i tehničkim specifikacijama. Pogledajte i naš upitnik za pločaste izmenjivače toplote.

Opis

HCBP-pločasti izmenjivači toplote od HENNLICH - Cooling-Technologies  se upotrebljavaju za hlađenje tečnosti ili/i gasova. Na raspolaganju stoje različite vrste izrada, koje pokrivaju najmanje dimenzije ali i najveće kapacitete hlađenja i protoka. Kao standard su na raspolaganju izmkenjivači koji se lemljeni bakrom. Postoje tipovi i sa duplim zidom ili izmenjivači koji su lemljni nikol za agresivne medije.
Različiri reljefi ploča i različiti stepeni pritisaka zaokružuju program. Ploče su po pravilo od nerđajućeg čelika 316, moguća je i izrada od titanijuma.

Prednosti

 HCBP-pločasti izmenjivači toplote imaju sledeće prednosti:

  • kompaktna izrada
  • visoka efikasnost
  • kratki rokovi isporuke za standardne tipove

Dodatne informacije

HCBP-pločasti izmenjivači mogu da se isporuče sa dodatnom opremom kao štoje pričvršćivanje ili izolacija.