iglidur A180

Tip S

Form S
  • kod primene u vodi
  • bez održavanja
  • kod visoke temperature
  • direktan kontakt sa hemikalijama