iglidur F

Tip F

Form F
  • kod primene u vodi
  • bez održavanja
  • kod visoke temperature
  • direktan kontakt sa hemikalijama