iglidur F

Tip S

Form S
    • manje habanja u poređenju sa vratilom; do 5 MPa
    • nizak koeficijent trenja
    • otpornost na hemikalije
    • otpornost na habanje
    • apsorpcija vibracije