iglidur J

Tip F

Form F
  • manje habanja u poređenju sa vratilom do 5 MPa
  • nizak koeficijent trenja
  • otpornost na hemikalije
  • apsorpcija vibracije
  • otpornost na habanje