iglidur ležaj sa prirubnicom

GFL

GFL
  • bez održavanja, suvi hod
  • veoma dobra otpornost na trenje
  • otpornost na visoke temperature
  • otpornost na koroziju
  • prigušuje vibracije
  • za rotacione, aksijalne i oscilirajuće pokrete
  • veoma lagan
  • jednostavna instalacija
  • prikladan za rupe sa velikom tolerancijom
  • Unutrašnji prečnik - od 10 do 35 mm