iglidur P

Tip S

Form S
  • bez održavanja, samopodmazivajući
  • višenamenska primena
  • visoka otpornost na habanje
  • za oscilirajuća i rotirajuća kretanja
  • otpornost na prljavštinu
  • otpornost na vibraciju
beginen